3 mar 2020

Ved akutt behov for rørlegger

Ved behov for akutt hjelp fra rørlegger på dagtid, skal det først ringes vaktmester. Dersom han ikke svarer, kan de ta kontakt med Tore Orvei rørleggerbedrift på telefon: 22323514. På kveldstid og helger så må det ringes til Rørleggervakten på tlf 22210222.