Endret: 16 feb 2021     Opprettet: 20 nov 2013

Retningslinjer for utbygging

Nordseter borettslag har utarbeidet reningslinjer for utbygginger. Les mer om dette her. Dokumentet "Retningslinjer utarbeidet av Plan- og bygningsetaten" inneholder detaljerte informasjon av de ulike bygningstypene med utbyggingsalternativer/tegninger av alle typegodkjente utbyggingsvarianter for bygningene i borettslaget. OBS! Dokumentet er svært stort og det kan ta litt tid å laste det ned. Det andre dokumentet er "Retningslinjer for utbygging og andre bygningsmessige tiltak" som er vedtatt på generalforsamlingen. I denne er prosessen beskrevet.