Endret: 8 des 2020     Opprettet: 29 mai 2020

Nøkkelbrikkene til inngangsdørene i terrasseblokkene

Nøkkelbrikker bestilles direkte fra andelseier til vaktmester Thomas Orebråten. Send mail til thomas.orebra@gmail.com. Det må oppgis Navn, adresse og H-nummer på leilighet. Det må oppgis antall brikker og om det er tilleggsbrikker, eller om noen av brikkene er mistet slik at disse kan deaktiveres. For programmerte brikker vil første brikke koste kr. 400,-. Ekstra brikker i samme bestilling til samme beboer koster kr. 150,- pr. stk