25 aug 2017

Brannsikringsutstyr

Det skal være minst en godkjent røykvarsel i hver etasje samt slokkeutstyr i form av pulverapparet eller brannslange.

Borrettslaget anskaffer og monterer utstyret. Ved manglende/defekt utstyr så skal dette meldes til vaktmester.