4 mai 2020

Parkering i borettslaget

Viser til ordensreglene punkt 13: KJØRING OG PARKERING I den senere tid så er det blitt observert en del parkeringer..........

I den senere tid så er det blitt observert en del parkeringer inne i borettslaget at det på nytt må informeres om reglene. Styret henviser til punkt 13 i ordensreglene hvor det er vedtatt at "All parkering av kjøretøy som eies eller disponeres av beboerne skal skje i fellesgarasjene eller utenfor borettslagets område. Gjesteparkeringsplassene er kun for besøkende til borettslaget." Man kan få lov til å kjøre inn i borettslaget for av- og pålasting, men da kun korttidsopphold er tillatt.

Dersom du bor i her så skal du parkere i garasjeanlegget. Får du besøkende så skal du opplyse om at de kan parkere på borettslagets parkeringplass. Det er en p-plass i nord og en p-plass i sør for borettslaget.

Konsekvenser for dette er at "Personer som gjentatte ganger, og etter advarsel fra styret, parkerer i strid med ordensreglene på gjesteparkeringsplasser, i stikkveier og ellers på området innenfor bommene ved innkjøringene til borettslaget, kan få bilen borttauet for eiers regning."

Har man tilkalt håndverkere for å utføre oppgaver for seg så står det at "Biler og andre kjøretøyer skal kun parkeres på de regulerte oppstillingsplasser og slik at de er til minst mulig sjenanse for andre."

Her er det viktig å opplyse om at gressplener IKKE er "regulerte oppstillingsplasser". Har man tilkalt en håndverker så SKAL man opplyse til vedkommende hvor bilen skal parkeres. En bil skal ALDRI parkere på gressplen. Gressplenen blir ødelagt og dette må utbedres og dette koster. Kostnaden for dette kan styre kreve at må dekkes av den beboer som har tilkalt håndverkeren.

Hilsen styret i Nordseter borettslag