Endret: 13 okt 2021     Opprettet: 11 okt 2021

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling avholdes tirsdag 26. oktober kl 19-21 på Skovheim allsenter. Innkalling og saksliste blir omdelt til alle andelseiere i uke 41, men ligger i vedlegget under.