Endret: 2 jun 2021     Opprettet: 4 mai 2020

Vaktmester

Vaktmester er Thomas Orebråten. Han har telefonnr. 97328699 og mail  thomas.orebra@gmail.com. Han kan kontaktes i normal arbeidstid mellom 08.00 og 16.00.