Endret: 29 sep 2020     Opprettet: 4 mai 2020

Vaktmester

Styret har ansatt Thomas Orebråten som ny vaktmester. Han har telefonnr. 97328699 og mail  thomas.orebra@gmail.com. Han kan kontaktes i normal arbeidstid mellom 08.00 og 16.00.