15 sep 2021

Oppussing av oppgangene i blokkene 2021-2022

En viktig oppgave for styret i arbeidsåret 2021-2022 er oppussing av oppgangene i blokkene i fjerde kvartal 2021 og første kvartal i 2022. Behovet er omtalt i styrets årsberetning for 2020.

Situasjonen er at oppgangene i blokkene ser nokså forskjellige ut og det er behov for modernisering og oppgradering for å imøtekomme krav til dagens standard. Gjennom årene har beboere selv tatt initiativ til og gjennomført diverse oppussingstiltak i sin oppgang, med noe økonomisk støtte fra styret. Prosjektet vi nå går i gang med blir første gang på 40 år at styret har forberedt et prosjekt for vedlikehold av alle oppgangene.

Følgende hovedelementer omfattes av prosjektet:

  • oppgangene innenfor inngangsdørene til blokkene, med gjennomganger til andre oppganger og nedgangene til fellesgarasjene
  • alle inngangsdører til leilighetene vil bli skiftet ut med nye, mens andre dører vil bli beholdt og malt. 
  • belysningen utenfor inngangene vil bli noe forbedret som del av prosjektet.

Rundskriv om lansering av oppgangsprosjektet side 1

Rundskriv om lansering av oppgangsprosjektet side 2

Oppussingshefte oppgangsprosjektet 12s A4 rettet