Endret: 8 apr 2021     Opprettet: 25 mar 2021

Norsk Brannvern

Norsk Brannvern foretar en «oppsamlingsrunde» tirsdag 6. april kl 14-21, hvor de vil oppsøke alle som ikke var tilstede ved kontrollrundene i uke 11.