Endret: 9 jul 2020     Opprettet: 12 nov 2019

Refusjon av eiendomsskatt for 2016 og 2017

På vegne av styret i Nordseter borettslag, vil OBOS refundere hele eiendomsskatten for 2016, og en tredjedel av eiendomsskatten for 2017 til andelseierne. Det er regnskapsansvarlig hos OBOS som vil effektuere refusjonen. Spørsmål må derfor rettes til OBOS Regnskap.

Bakgrunn
Høyesterett har konkludert med at tidspunktet for utskriving av eiendomsskatt i 2016 var for sent. Som følge av dette har Oslo kommune vedtatt å tilbakebetale hele eiendomsskatten for 2016, og en tredjedel av eiendomsskatten for 2017. Se også informasjonsbrev fra Kemnerkontoret i Oslo her: https://events.provisoevent.no/Files/Download//c37f2d3d-c73a-42ae-b48b-0ee8d1b31e82

Fordeling av eiendomsskatten på eierne i 2016 og 2017
I 2016 og 2017 ble eiendomsskatten betalt av boligselskapet iht faktura fra Oslo kommune. Sammen med fakturaen mottok boligselskapet også en skatteseddel, som viste kommunens beregning av verdien og skattegrunnlaget for hver enkelt bolig. Basert på opplysningene i skatteseddelen, ble beløpet så krevd inn igjen fra andelseierne.

Bistand fra OBOS med å refundere den tilbakebetalte eiendomsskatten ut igjen til eierne
Oslo kommune tilbakebetaler eiendomsskatten for 2016 og (en tredjedel av skatten for) 2017 til boligselskapets konto.
OBOS bistår styret med å refundere pengene videre til de enkelte andelseierne, i samsvar med hva som ble krevd inn fra eierne ihht skatteseddelen i 2016 og 2017.

Ved refusjon til de enkelte andelseierne
OBOS vil løse det på følgende måte:
·        Nåværende eiere
Andelseiere som har eid sin leilighet siden 2016/2017, vil få refundert beløpet de har betalt inn til boligselskapet for eiendomsskatt. (Hele beløpet for 2016 og en tredjedel av beløpet for 2017.) Vi vil refundere pengene til det kontonummeret eieren sist benyttet for å betale felleskostnader i 2019.
 
·        Utflyttere
For leiligheter som ble ilagt eiendomsskatt i 2016/2017, men hvor det siden har vært eierskifte, vil tilbakebetalt beløp for eiendomsskatt bli stående på boligselskapets konto. Dersom tidligere eiere på eget initiativ henvender seg til styret og krever refusjon av sin del av eiendomsskatten, vil OBOS bistå med dette.